Derneğimizin İkinci AB Projesi de Kabul Edildi

İzmir’de kültürel miras alanında çalışan Kentimiz İzmir Derneği’nin bir AB projesi daha komisyon tarafından kabul edildi. Böylelikle derneğin 2020 yılı içerisinde başvuru sahibi olarak sunduğu 2 proje de kabul edilmiş oldu. Bu iki proje dışında daha önce İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın sunduğu ve Kentimiz İzmir Derneği’nin de ortak olarak yer aldığı bir proje daha başarılı sonuç elde etmişti. Kabul edilen son projeyle birlikte AB fonlarından İzmir’e önemli bir maddi kaynak girmiş olacak.

2. Proje Smyrna Agorası’nın Tanıtımını ve Ziyaretçi Deneyimini Artırmayı Hedefliyor

“Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” programına kabul edilen “Heritage Alive (Kültürel Miras Yaşıyor)” adlı projede, İtalya ve Yunanistan’dan iki sivil toplum kuruluşu ile bir üniversite proje ortakları olarak yer alıyor. Projeyle birlikte kültürel miras konusunda uluslararası alanda iş birliği geliştirilerek, Smyrna Agorası’ndaki ziyaretçi deneyimini artırmaya ve ziyaretçi profilini çeşitlendirmeye, aynı zamanda alanın tanıtılmasına ve daha iyi anlaşılmasına yönelik çeşitli araçlar geliştirilecek. Bununla birlikte bölge halkı, çocuklar, üniversite öğrencileri ve miras profesyonelleri için ayrı eğitim programları oluşturularak kültürel miras ve tarihi alan konusunda farkındalığı artırmak üzere eğitimler düzenlenecek. Böylelikle, kültürel mirasın korunması, yönetimi ve yorumlanması ile ilgili süreçlerin farklı yönlerinde uzmanlaşmış önemli uluslararası kuruluşlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilirken, İzmir kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılabilmesi için koruma bilincinin geliştirilmesine ve Smyrna Agorası’nın tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Related Post