“İzmir Festival Stratejisi ve Eylem Planı” Hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’i hem merkezi hem de ilçeleri ile bir Festivaller Kenti yapma hedefi ile başlattığı “İzmir Festival Stratejisi ve Eylem Planı” çalışmasında sona gelindi. Çalışma, Derneğimizin koordinasyonunda, turizm, şehir markalaşması, destinasyon yönetimi ve strateji geliştirme alanlarında gerçekleştirildi.

İzmir’in potansiyel ve mevcut turizm değerleri, sektördeki gelişmeler ve değişmekte olan turist beklentileri ışığında değerlendirildiğinde, İzmir’in bu sektörden hak ettiği ölçüde pay almasına katkı sağlayabilecek, öne çıkan turizm türleri arasında, “festival turizmi” ilk sıralarda yer alıyor. Festivaller, ayrıca kültür ekonomisine hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan çok büyük katkı sağlıyor. 

Çalışmada:

  • Dünya’da ve Türkiye’de turizm sektöründe festivallerin mevcut durumunu, şehirlere katkılarını, uyguladıkları stratejileri, uygulanan yeni yaklaşımlar ve trendleri ortaya koymak üzere gerçekleştirdiğimiz araştırmalar
  • İzmir’de düzenlenmekte olan festivallerin derlendiği envanter çalışması 
  • İzmir’deki mevcut durumu ortaya koymak üzere uygulanan anket çalışmaları ve özel sektör, STK, kamu, ilçe belediyeleri temsilcilerine yönelik düzenlenen çalıştayların çıktıları
  • İzmir’de yeni bir festivale konu olabilecek değerlere dair uzmanların & kamuoyunun görüşlerinin toplanması ve çeşitli literatür taraması çalışmaları yer alıyor.  
Related Post