İzmir Sosyal Kuluçka Merkezi için İlk Adım Atıldı

İzmir Kalkınma Ajansı‘nın 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında ilan ettiği Fizibilite Desteği Programı için başvurumuzu tamamladık. İzmir’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ve sosyal girişimciler için yapılması planlanan İzmir Sosyal Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında öncelikle bir fizibilite çalışması yapılacak. Konak Belediyesi‘nin de ortak olarak yer aldığı projede İzmir’de bulunan 6.324 dernek üzerinden detaylı bir araştırma çalışması yapılacak.

Amaç Sivil Toplumu Güçlendirmek

Türkiye’de ve dünyadaki iyi örneklerin de inceleceği bu çalışma ile, İzmir’in dinamikleri ve ihtiyaçları da araştırılarak ideal bir merkezin nasıl olması gerektiği belirlenecek. Belirlenen derneklerle bire bir görüşmelerin de yapılacağı projede, genelde birçok derneğin talebi olan ofis, eğitim danışmanlığı, bilgi işlem, muhasebe gibi ihtiyaçlara da çözüm aranacak.

Yapılan tüm araştırmalar sonucunda nasıl bir fiziksel yapıya ihtiyaç duyulduğunun raporu ortaya çıkacak ve bu merkezin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir işletme modeli ortaya konulacak.

İZKA’nın bu program kapsamında açıkladığı önceliklerden “Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması” önceliği kapsamında hazırlanan projenin yapılacak değerlendirmenin ardından 1 ay içerisinde sonuçlarının açıklanması bekleniyor.