İzmir’de Kültürel Mirasın Korunması İçin Sivil Toplum Kuruluşları Bir Araya Geliyor

Derneğimiz tarafından Avrupa Birliği’nin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesinin açılış etkinliği, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde üst düzey bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kazı başkanları katılım sağladı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, konuşmasında İzmir’in 8.500 yıllık tarihine ve kültürüne sahip çıkan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine şükranlarını sundu. Kentimiz İzmir Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer ise projenin arka planını ve gerçekleştirilecek faaliyetleri aktardığı konuşmasında, bugüne kadar kaybettiğimiz ya da yok olmak üzere olan kültürel miras ögelerinden örnekler de paylaşarak kültürel mirasın korunmasının ancak ortak bilinç ve çaba ile mümkün olabileceğini vurguladı.
Image

Kültürel Mirasımızı Gelecek Nesillere Aktarmak En Önemli Görevimiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kültür mirası çok zengin olan şehrimiz İzmir’de bu değerlerin korunup geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan tüm faaliyetlere büyük önem atfetiyorum. Bu proje kapsamında da yapılacak tüm çalışmalar için şimdiden emeği geçen herkese şükranlarımı sunmak istiyorum.” dedi.

Image

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, yaptığı konuşmasında İzmir’in kültürel miras açısından sahip olduğu somut ve somut olmayan zenginliğine ve Türkiye’de en çok kazı yapılan kentin İzmir olduğuna dikkat çekti. Karaçanta ayrıca “İzmir’de güzel bir sinerji var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları bir arada çalışıyor. Bu şekilde İzmir’i başarıya götüreceğimize inanıyorum” dedi.

Image

Açılış etkinliği için Ankara’dan özel olarak gelen Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, sivil toplumu desteklemenin önemine değindi. Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında 500 proje fikrinin başvurusunun alındığını ve “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesinin seçilen 34 projeden biri olduğunu belirtti.

K2 Çağdaş Sanat Derneği’nin proje ortağı olarak yer aldığı “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesi ile kültürel miras alanında çalışan Kentimiz İzmir Derneği ve alandaki diğer sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmek, iş birliğini ve karar alma süreçlerine katılımı artırmak, aktif vatandaşlığı desteklemek üzere pek çok faaliyet hayata geçirilecek.

Kültürel Miras Merkezi Kurulacak

Proje kapsamında İzmir’de kültürel miras alanında çalışan dernek ve kurumlar arasında iş birliğini ve koordinasyonu geliştirmek ve kapasitelerini artırmak üzere bir merkez ve platform kurulacak. Bu alanda çalışan dernekler, oluşturulacak olan merkezden faydalanarak toplantı, etkinlik ve çalışma alanlarını kullanabilecekler. Merkez içerisinde ayrıca miras yönetimi, etki değerlendirme, miras rotası planlama, proje yönetimi, kampanya oluşturma, katılım yönetimi gibi 19 farklı başlıkta eğitimler de düzenlenecek.

İzmir İçin İlk Defa Kültürel Miras Stratejisi Hazırlanacak

Proje kapsamında ayrıca İzmir’deki kültürel mirasın korunması için ortak akılla geliştirilecek bir strateji belgesi hazırlanacak. Kültürel miras odağında şehir bazında ilk defa oluşturulacak olan bu strateji belgesinin bir parçası olarak da İzmir kültürel miras envanteri ve ekosistem haritası hazırlanacak.

Ayrıca yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan somut ve somut olmayan kültürel mirasımız hakkında farkındalığı artırmak ve karar vericilere düzenli olarak sunmak üzere yıllık izleme raporları hazırlanacak.

Kültürel mirasın korunmasında aktif vatandaşlık bilinci oluşturmak üzere de “İzmirlilerin yok olan ve yaşatmak istediği değerleri paylaşabileceği bir mobil uygulama geliştirilecek.

Güneşi Simgeleyen Mühür Derneğin Logosunda

Etkinlikte, derneğin yeni logosunun lansmanı da yapıldı. Yeşilova Höyüğü’ndeki kazılarda bulunan, Anadolu’daki en büyük mühürlerden biri, güneşi simgeleyen ve 7 ışık şuasının yer aldığı mühür, artık kültürel mirasın korunması için çalışan Kentimiz İzmir Derneği’nin logosunda yaşayacak.

ImageImage

Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

“Bu bülten Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kentimiz İzmir Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”

Related Post