Hakkımızda

Kentimiz İzmir Derneği

 

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısa adıyla “Kentimiz İzmir Derneği“, kent değerlerinin topluma kazandırılması için gerekli olan girişimleri yapmak, bu konuda kamu ve özel sektörde görevli gerçek ve tüzel kişiler ile iş ve gönül birliği içerisinde çalışmak için 17.12.2012 tarihinde kurulmuştur.

Derneğimiz, İzmir’in markalaşma sürecinde, kentimizin tarihi değerlerine sahip çıkarak İzmir’in bilinirliğini, itibarını artırmak ve kentin merkezinde yer alan tarihi hazineleri gün ışığına çıkartmak, korumak ve geliştirmek için çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, İzmir’in kent vizyonunu sürdürebilmek ve kültürel bir gelişim sağlayabilmek için sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket edilmektedir.

Amacımız

Dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik katan geleneksel kültürel mirasımızı değerlendirerek, kamuoyunda ilgi, merak, farkındalık, koruma ve geliştirme bilinci oluşturmaktır. Yerel kültürümüzün yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tarihsel yapıların özünden bir şey kaybettirmeden restore edilerek turizmin gelişmesine hizmet edilmesi, kültür, eğitim merkezlerine dönüştürülmesi ve yaşam kültürümüzün sürdürülmesi için çeşitli kent müzelerinin açılmasının teşvik edilmesidir. Ortak bir geçmişi paylaşan kişileri buluşturan tarihsel mekânların korunması ve yaşatılması gelecek kuşaklara bırakılabilecek en anlamlı miras olacaktır.

Derneğimiz, kamuoyunu bilinçlendirerek geleneksel değerlere ve kültürel kimliklere sahip çıkmak için yola çıkmıştır. Tarihi değerlerimizi yaşatmak ve çağdaş bir anlayışla işlevlendirerek kentte turizmin kalkınması, kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi en önemli hedefimizdir.

VİZYONUMUZ

İzmir kent değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır.

MİSYONUMUZ

İzmir’in kent değerlerini gün ışığına çıkararak, koruyup yaşatarak, tarihi ve kültürel mirası korumak, tarih bilinci oluşturmak, kentlilerin aidiyet hissetmelerini sağlamak, kültür ve turizm ekonomisi yaratmak, kentin markalaşmasına ve Dünya’daki turizm destinasyonları arasında rekabetçi olmasına katkı sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ

Tarihi dokuya ve tarihe saygılı, insan odaklı,
kültürel değerlere sahip çıkan, gelecek odaklı,
sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri birlikte değerlendiren,
yerel kalkınma odaklı, katılımcı yönetim anlayışına sahip

DERNEĞİMİZE ÜYELİK ŞARTLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kayıt edilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik için Gerekli Olan Belgeler: 

  • Üyelik Kayıt Formu
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Giriş (Bir kereye mahsus 130TL)
  • Yıllık Aidat (120TL)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
TÜZÜĞÜMÜZ

Dernek tüzüğümüzü inceleyebilirsiniz.

İndir
X