Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Uğur YÜCE Yönetim Kurulu Başkanı
Samim SİVRİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sıtkı ŞÜKÜRER Yönetim Kurulu Sekreteri
Temel Aycan ŞEN Yönetim Kurulu Saymanı
Murat DEMİRER Üye

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ahmet Sırrı YIRCALI
Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK
Deniz BARÇIN
Dalyan Ahmet ERSİN
Aydın SAKBAŞ

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Önder DAĞISTAN Denetim Kurulu Başkanı
Hasan EKE Denetim Kurulu Üyesi
Turhan BORO Denetim Kurulu Üyesi

 

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Sunay Akça Sun
Mehmet Gürel Kapani
Samuel Azar

GENEL MERKEZ

Derneğimizin genel merkezi İzmir, Alsancak’tadır. Dernek çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi genel merkezimizde gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren merkez kadromuz, dernek çalışmalarının yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktadır.

Başkanın Mesajı

Değerli Dostlarım,

Tarihi ve Kültürel değerlerimiz, doğal varlıklarımız, gelecek nesillerimize ulaştırmamız gereken emanetlerdir. Bu emanetleri korumak ve geliştirmek bir zorunluluk; bunun gereği olan her türlü önlemi almak da bir toplumsal sorumluluktur.

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği (KENTİMİZ), İzmir kent değerlerinin tespiti, önceliklendirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve topluma kazandırılması için ortak girişim projeleri yaratmak amacıyla kurulmuştur.

KENTİMİZ, bu kente gönül vermiş kanaat önderi İzmirlileri hiçbir ekonomik ve siyasi yarar gözetmeksizin bir platformda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu platformun tek ortak birleştiricisi ise “İZMİR” sevgisidir. 8500 yıllık geçmişi ile zengin uygarlıkların yaşadığı bir kent olan İZMİR, kültürel mirasın korunması konusunda evrensel sorumlulukları yüksek olan kentlerin başında gelmektedir.

Kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla yapılacak faaliyetler aynı zamanda akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında iletişimi, işbirliğini, ortak çalışma kültürünü arttıracak, yerel potansiyeli harekete geçirecektir.

Derneğimiz kurulduğu günden bu yana tarihi-kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması konusunda bilinçlendirme, proje hazırlama ve geliştirme çalışmaları yoluyla İzmir’in kalkınmasına katkıda bulunmaktır. İzmir’in daha iyi anılması ve hatırlanması, ziyaret edilmesi, kentimizde üretilen ürün ve hizmetlere değer katılması ve böylece İzmir’in tanınırlığını, itibarını ve gelirini artırmak için birçok dinamiğin harman edilerek bir arada kullanılması gerekmektedir.

Derneğimizde çalışmalarımıza İzmir’e duyduğumuz sevgi ve heyecan ile devam ediyor, katkı ve gönül veren tüm değerli üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Uğur YÜCE
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

X