İzmir Tarih İletişim Projesi

İzmir’in en önemli kültürel ve tarihi değerlerinin başında tarihi kent merkezi gelmektedir. Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini kapsayan 252 hektarlık alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında İzmir Tarih Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında koruma, geliştirme ve yaşatma projeleri; sağlıklaştırma ve canlandırma projeleri; aydınlatma, ulaşım, vb altyapı çalışmaları yürütülmektedir.

Derneğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi adına projenin iletişimini yürütmektedir. Hazırlanmış olan İzmir Tarih Projesi iletişim stratejisi doğrultusunda hazırlanan iki yıllık iletişim projesi ile projenin tanıtımı, bilinirliğinin ve kamuoyu desteğinin artırılması, kentlilik bilincinin geliştirilerek proje amaçlarına ulaşılması için birçok faaliyet tanımlanmıştır. Proje 22 Mayıs 2017 – 22 Mayıs 2019 tarihleri arasında devam edecektir.

İletişim projesi kapsamında;

Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Alan’da yaptığı çalışmalardan alandaki insanların olumsuz anlamda minimum derecede etkilenmesi için sokak sokak yapılan Yerel Katılım Atölyeleri ile yerel halk ve proje sorumluları bir araya getirilmektedir.

1. Anafartalar Cad. (2. Etap)

3. Aziz Vukolos ve Çevresi

5. 848 Sokak

7. Birinci Beyler

2. Tarık Sarı Sok.

4. Kestelli

6. Anafartalar Cad. (1. Etap)

İzmir Tarihi Projesi’ni önce projeden ilk etkilenecek bölge kullanıcılarına, sonra İzmir’de yaşayanlara, sonra da bu bölgenin potansiyel ziyaretçilerine anlatmak üzere bir Kampanya Konsepti geliştirildi.

Kampanya Konsepti kapsamında belirlenen çalışmalar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

İzmir Tarih Projesi’nin sosyal medya hesapları Derneğimiz tarafından yönetilmektedir. Bu kapsamda içerik planı oluşturma, içeriklerin hazırlanması, paylaşılması, analitik olarak takibi ve CRM yönetimi yapılmaktadır.

Proje kapsamında hayata geçirilen mimari ve altyapı projeleri hakkında içerikler geliştirmek dışında, alanın önemini, kültürel değerlerini de önplana çıkaran paylaşımlar hazırlanmaktadır. Etkileşimi artırmak adına yarışmalar, video animasyonlar ve çeşitli offline etkinlikler hayata geçirilmektedir.

İzmir Tarih hesaplarını takip etmek için;

İzmir Tarih Projesi’nin web sitesindeki içerik geliştirmeleri derneğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Web sitesini incelemek için: www.izmirtarih.com.tr

Derneğimiz tarafından hazırlanan Tarihi Kent Merkezi Araştırma Projesi çıktılarının kullanılacağı mecralardan biri olan Mobil Uygulama ile; tarihi alanda bulunan 254 noktanın yazılı, görsel ve sesli olarak tanıtımı sağlanacak, kullanıcıların tarihi alanı gezmeleri için navigasyon destekli rotalar oluşturulacaktır. Hazırlanacak mobil uygulama çok yakın bir zamanda iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak kullanıma sunulacaktır.

Kemeraltı bölgesinin markalaşması ve kalite algısının artırılması amacıyla marka kimliği oluşturma, bölgeye özgün hediyelik eşya tasarımları hazırlama ve üretme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kemeraltı logosu, kurumsal kimliği ve sloganının yanı sıra hem bölgede faaliyet gösteren esnafın kullanabileceği hem de açılacak hediyelik eşya dükkan/larında kullanılacak ambalaj, paketleme gibi ürünler de üretilecek. Bölgenin dokusuna uygun, zanaatkarlarla işbirliği halinde hazırlanacak olan Hediyelik Eşyalar bölgeyle ilgili bir hatıra götürmek isteyenler için yeni alternatifler oluşturacaktır.

İzmir Tarih Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı/yapacağı çalışmaları bölge sakinlerine daha anlaşılır bir dille anlatmak amacıyla farklı alanlarda Videoinfografikler hazırlanmaktadır. İzmir Tarih Projesi’ni anlatan videoinfografiği aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

Bölgeyi, bölgenin önemini, hayata geçirilen projeleri ve çeşitli etkinliklere ilişkin kısa tanıtım filmleri hazırlanmaya devam ediyor.

Projeyi hem alanda birlikte çalışılan paydaşlara anlatmak hem de ilgili kurum ve kuruluşların bölgeye dikkatini çekmek adına Bilgilendirme Toplantıları yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinde çalışan ve bölge sakinleriyle iletişimde olan birimlere projenin geneli hakkında, gerçekleştirilecek projeler hakkında çeşitli eğitimler organize edilmektedir.

X